Авторизація

Опис ТВ панелі


замовити дані

Загальні факти про дослідження

Надійні, повні та якісні дані забезпечують планування телевізійної сітки та реклами відповідно до вподобань та звичок телеглядачів.

ТВ панель – це система кількісних репрезентативних панельних досліджень динамічного сегменту суспільства – ТВ аудиторії, які фіксують щосекундне дивлення ТВ за допомогою високотехнологічних пристроїв.

У 2003-2007 роках ІТК замовив дослідження телевізійної аудиторії у компанії GfK Ukraine. Домогосподарствами, що були відібрані для дослідження ТВ панелі стали 1600 родин, що мають телевізор і телефон та являють собою зменшену модель усіх українських родин.

У 2008–2012 роках порівняно з попередньою панеллю кількість домогосподарств було збільшено з 1600 до 2540, географія телевізійних вимірювань розширилася і включала також міста з населенням менше 50 тис. осіб та села (у 2003–2007 рр. досліджуються тільки міста з населенням більше ніж 50 тис. людей).

Оператором ТВ панелі з 2014 року є ACNielsen. З 1 травня 2016 року ТВ панель складається з 2840 домогосподарств, з яких 1900 домогосподарств розташовані в містах з населенням більше 50 тис. людей і 940 домогосподарств в містах з населенням менше 50 тис. людей та селах.

ACNielsen - лідер на світовому ринку. Компанія вимірює 40% світової глядацької поведінки, аудиторії в 36 країнах у 78 000 дмг. Має найсучасніші технології збору і обробки даних.

Особливості операторів:

GFK Ukraine ACNielsen
Методологія Панельне дослідження ТВ аудиторії Панельне дослідження ТВ аудиторії
Генеральна сукупність Дмг з 1+ ТВ

віком від 4 років

Дмг з 1+ ТВ

віком від 4 років

Вибірка Вся Україна 2540 дмг Вся Україна 2840 дмг
Контроль репрезентативності регіонів За розміром міста За розміром міста, статтю, віком, розміром дмг, типом прийому
Контроль якості Обмежений (валідизація) Звіти, технологічна панель,  валідизація
Технологія вимірювання За частотою Аудіометчинг

Система дослідження ТВ аудиторії: 7 кроків

Перший крок: побудова ТВ панелі

Збір інформації про генеральну совокупність:

 • Перепис населення,
 • Установче дослідження.

Збір інформації про учасників ТВ панелі:

 • Рекрутингове інтерв’ю,
 • Візити техніка,
 • Телефонні інтерв’ю,
 • Постійне оновлення інформації,
 • Планове внутрішньо панельне дослідження.

Установче дослідження (УД) - це національне дослідження, створене для визначення характеристик населення, які будуть представлені в ТВ панелі і з якого беруться домогосподарства, як потенційні учасники ТВ панелі.

Дані, зібрані під час УД забезпечують інформацією про соціально-демографічні особливості населення, ТВ проникнення, а також характеристики телеобладнання, що є власністю кожного домогосподарства. Ця інформація потім використовується для визначення характеристик сімей, набраних до панелі і визначення генеральної сукупності, що пізніше буде використана для екстраполяції даних.

Інформація з УД також служить для забезпечення бази даних домогосподарств, які надалі рекрутуються до панелі. Розмір вибірки УД відповідає розміру генеральної сукупності, що вимірюється і розміру панелі, що інсталюється. Дані  зібрані під час Установчого дослідження мають низьку статистичну похибку, завдяки великому розміру вибірки УД.

Установче дослідження проводить Київський Міжнародний Інститут Соціології (КМІС).

Основні цілі Установчого дослідження:

 • Уточнення інформації щодо наявності телевізійного обладнання і можливості  прийому телевізійних каналів в генеральній сукупності,
 • Уточнення соціально-демографічних характеристик телевізійних глядачів,
 • Екстраполяція розміру ТВ аудиторії України (домогосподарства і глядачі).

Дані Установчого дослідження:

 • Вибірка дослідження змінюється щороку залежно від потреб, в середньому складає не менше 10 тис. за рік,
 • Метод дослідження – face-to-face інтерв’ю,
 • Респонденти – члени домогосподарств віком 18 років і більше.

graph_ukr

Генеральна сукупність – це сукупність, на яку дослідник розповсюджує висновки дослідження, вивчаючи тільки її частину. Генеральна сукупність ТВ панелі в Україні: глядачі віком понад 4 роки; домогосподарства, що мають принаймні один телевізор, проживають на території України.

Вибіркова сукупність – це частина генеральної сукупності, яка відбирається за спеціальними правилами так, щоб її характеристики відображали властивості всієї генеральної сукупності. Таким чином, досліджується лише частина генеральної сукупності, але так, що є можливість отримати повне уявлення про всю сукупність у цілому. Вибірка дослідження ТВ аудиторії (ТВ панель) в Україні становить 2 840 домогосподарств. У ТВ панелі прийнято три вибірки: міста з чисельністю населення понад 50 тис.; населені пункти менше 50 тис.; вся Україна. Структура вибіркової сукупності відповідає структурі генеральній сукупності, що забезпечує репрезентативність дослідження.

Відбір населених пунктів в ТВ панель:

Серед міст з населенням більше 50 тис. людей у панельному дослідженні беруть участь всі міста України – 83 станом на 2016 рік, 89 міст станом на 2013. Вибірка з кожного міста пропорційна кількості жителів у генеральній сукупності.

Серед населених пунктів з населенням менше 50 тис. людей панельному дослідженні беруть участь закритий список населених пунктів. Випадковий відбір населених пунктів з врахуванням регіону та типу населених пунктів.

Будь-яке домогосподарство, що відібрано випадковим чином, яке має хоча б один працюючий телевізор, може стати учасником дослідження.

Контрольні параметри – це набір характеристик осіб та домогосподарств, визначених в дизайні ТВ панелі та які є дискримінантними для перегляду учасників ТВ панелі та контролю репрезентативності ТВ панелі.

Контрольні параметри (індивідуальні і для домогосподарств):

 1. Типологія домогосподарств (для домогосподарств):
 2. Регіон х Розмір населеного пункту (для індивідів та домогосподарств)
 3. Розмір Домогосподарства (для індивідів та домогосподарств)
 4. Регіон х Розмір Домогосподарства (для індивідів та домогосподарств)
 5. Регіон х Ієрархічний тип прийому телевізора (для індивідів та домогосподарств)
 6. Кількість телевізорів (для індивідів та домогосподарств)
 7. Стать х Вікова група (для індивідів)
 8. Регіон х Вікова група (для індивідів)
 9. Регіон х стать (для індивідів)

Величина контрольних та зважувальних  параметрів переглядається щорічно з 1 січня на основі даних Державного комітету статистики України та  окремого (установчого) дослідження.

Зважуванням досягаються дві мети:

 • Поширити дані перегляду ТВ панелі на генеральну сукупність та дати приблизну оцінку загального обсягу телевізійної аудиторії.
 • Виправити дисбаланс в демографічному профілі ТВ панелі порівняно з генеральною сукупністю.

Зважувальні параметри (для індивідів і для дмг):

 1. Регіон х Розмір населеного пункту (для індивідів та дмг)
 2. Розмір Домогосподарства (для індивідів та дмг)
 3. Кількість телевізорів (для індивідів та дмг)
 4. Стать х Вікова група (для індивідів)
 5. Регіон х Ієрархічний тип прийому телевізора (для індивідів та дмг)
 6. Регіон х Розмір Домогосподарства (для індивідів та дмг)
 7. Регіон х Вікова група (для індивідів)
 8. Регіон х Стать (для індивідів)

ТВ панель зважується за процедурою Rim Weighting на рівні індивідів і домогосподарств.

Рекрутинг домогосподарств відбувається за наступними етапами:

 • Установче Дослідження  – база для рекрутингу домогосподарств
 • Відбір на підставі рекрутингових типологій
 • Контроль територіального розподілу дмг
 • Рекрутингове інтерв’ю
Другий крок: ТВ панель

ТВ панель  – це приблизна кількість сімей відібраних на базі статистичного дизайну для відображення найважливіших характеристик населення. Панель являє собою статистичну вибірку генеральної сукупності, що має бути виміряна і відповідає кількості сімей/домогосподарств, яким встановлюються піплметри на кожен телевізор в їхньому домі. Ці домогосподарства забезпечують статистичними оцінками телевізійного дивлення, на якому базуються дані панелі. Піплметр дозволяє кожному індивіду та їхнім гостям реєструвати їхнє дивлення за допомогою спеціального пульта дистанційного керування, що створює базу даних звичок теледивлення для кожної людини.

Розмір панелі визначається панельним оператором та його клієнтами, щоб забезпечити найбільш ефективний збір даних панелі, необхідний кожному місцевому ринку. Не існує формули для розрахунку ідеального розміру панелі, але розмір панелі впливатиме на кількість «цільових груп», які можуть бути створені і на статистичну похибку для кожної з цих груп.

За результатами УД, кожна сім’я, з якою проводилося інтерв’ю відповідає клітинкам, базованим на розмірі сім’ї, власності телевізійного обладнання та географічного регіону. Інші змінні можуть бути використані місцевими ринками, в залежності від місцевих умов, що можуть впливати на репрезентативність ТВ аудиторії.

Дизайн панелі будується з врахуванням кількості домогосподарств в кожній клітинці. На деяких ринках, може бути прийняте рішення  збільшити або зменшити чисельність певних клітинок і створити додаткову вибірку в межах панелі. Технік панельного оператора відвідує ті сім’ї, які погодилися стати членами ТВ панелі та інсталює піплметри на кожен телевізор у домогосподарстві. Сім’ї надається повна підтримка 24 години на добу.

Регіональна структура ТВ панелі:

map_ukr_2017

Правила участі домогосподарств:

 • Будь-яке домогосподарство, що відібрано випадковим чином, яке має хоча б один працюючий телевізор, може стати учасником дослідження.
 • До відбору учасників панелі застосовується низка суворих вимог.
 • Однією з найважливіших вимог є випадковість вибірки, тобто такий відбір учасників, при якому всі домогосподарства України, в яких є телевізор, мають однакову ймовірність потрапити до вибірки.
 • Ніхто не може впливати на процедуру відбору респондентів, яка відбувається виключно за принципом випадковості.
 • Таким чином, ні оператор ТВ панелі, ні ІТК, який замовляє дослідження, ні будь-хто інший, не може нікого включити до ТВ панелі на власний розсуд, незважаючи на бажання цієї людини чи бажання інших сторін, адже будь-яке таке втручання суперечить принципу випадковості і може негативно вплинути на дані.
 • Участь в панелі винагороджується подарунками еквівалентними певним грошовим сумам.

Домогосподарство може в будь-який час вийти з панелі. В такому разі оператор ТВ панелі запросить до участі нове домогосподарство, характеристики якого задовольняють необхідним критеріям вибірки ТВ панелі.

Що відбувається, якщо домогосподарство їде у відпустку? Оскільки домогосподарство в цей час не має домашнього перегляду ТБ,  воно включається в дані з нульовим телепереглядом. Якщо домогосподарство від’їжджає у відпуску більш ніж на 24 дні, воно виключається з даних до повернення додому.

Що відбувається, якщо домогосподарство їде на дачу? Оскільки домогосподарство в цей час не має домашнього перегляду ТБ,  воно включається в дані з нульовим телепереглядом. Якщо домогосподарство від’їжджає на дачу на тривалий термін та не дивиться телевізор більш, ніж 24 дні, воно виключається з даних до повернення додому.

Оператор ТВ панелі вимірює весь телевізійний перегляд в домогосподарстві. Тому, якщо домогосподарство купило новий телевізор, буде назначено візит технічного спеціаліста, який підключить новий телевізор до піплметру.

Вимірюється тільки домашній перегляд ТБ, перегляд поза домом не вимірюється.

Гостей (людей, що не є учасниками ТВ панелі), які дивляться ТБ у домогосподарстві-учаснику ТВ панелі, просять зареєструвати свій перегляд. Це – гостьовий перегляд.

Гостьовий перегляд видаляється з даних у наступних випадках:

 • якщо гостьовий перегляд триває менше 5 хвилин;
 • стать та вік гостя не були зареєстровані;
 • якщо вказаний вік гостя менше 4 років (у цьому випадку перегляд буде зафіксований як незареєстрований).

Відкладений перегляд означає перегляд програм після її трансляції в ефірі каналу. Відкладений перегляд вимірюється в тестовому режимі в ТВ панелі. Дані по відкладеному перегляду надаються оператором панелі на 8-й день після трансляції програми, так як, звичайно, люди переглядають записану ТВ програму досить швидко після запису.

Конфіденційність даних учасників панелі:

 • ACNielsen має дуже суворі глобальні стандарти безпеки для захисту від розкриття даних про учасників панелі й витоків їх адрес.
 • Усі бази даних вимірювання телевізійної аудиторії дослідницької компанії зберігаються за кордоном.
 • Повний цикл обробки даних відбувається у двох дата-центрах розташованих у Європі та США.
 • Правила роботи з новою панеллю унеможливлюють будь-які маніпуляції з показниками.
 • Команда глобальної безпеки ACNielsen проводить регулярні аудити, щоб переконатися, що узгоджені стандарти було коректно імплементовано.
Третій крок: піплметр

Піплметр – це електронний пристрій для вимірювання ТВ перегляду. Піплметр підключається до кожного стаціонарного телевізора в домогосподарстві і використовується для реєстрації людей, що присутні біля включеного телевізора та визначення точного часу перегляду каналу. Піплметр здатний точно моніторити кожну секунду, 24 години на добу, 365 днів на рік, що конкретно і ким в даний час переглядається на кожному телевізорі, і зберігати ці дані.

Піплметр фіксує дивлення кожного члена родини старше 4 років, якому надається спеціальна (власна) кнопка на пульті піплметру для реєстрації. Піплметр в кожному домогосподарстві передає всі збережені дані у центр виробництва даних як за допомогою стаціонарної телефонної лінії, так і через лінію мобільного телефонного зв’язку. Оператор панелі ACNielsen використовує піплметр моделі UNITAM 3.

unitam3

Методи ідентифікації:

 • Аудіометчинг – система розпізнавання каналів за звуковим сигналом. Порівняння аудіо міток каналу з референтною базою для визначення каналів.
 • Інфрачервоний потік – система розпізнавання каналів за допомогою інфрачервоних сигналів з пульту дистанційного управління. Використовується, як додатковий інструмент для розпізнавання каналів.

Що саме вимірює піплметр:

 • Телевізор включений чи виключений,
 • Активне джерело сигналу,
 • Хто дивиться телевізор,
 • Живий і відкладений перегляд,
 • Цифрове, аналогове, супутникове мовлення,
 • Всі пристрої, підключені до ТВ.

Чому дослідження ТВ аудиторії має бути піплметричним? Чому перестали використовувати щоденники? На це є чотири основні причини:

 1. Дослідження ТВ аудиторії з використанням піплметрів є найбільш сучасним, досконалим та розповсюдженим методом вимірювання ТВ аудиторії.
 2. Піплметричне вимірювання є більш точним, ніж щоденникова панель, за рахунок застосування спеціального пристрою для фіксації перегляду.
 3. Піплметр – це єдиний пристрій, який кожної секунди дозволяє не лише зафіксувати, включений телевізор чи ні, а й дізнатися, хто саме у домогосподарстві дивиться телебачення у цей момент часу.
 4. Тобто дані збираються автоматично, а не зі слів респондентів, що в свою чергу набагато менше обтяжує учасників дослідження і дає більш об’єктивні дані.
Четвертий крок: збір даних

Збір даних це процес передачі даних з піплметрів до головного центру виробництва, між 03:00 і 06:00 годинами щодня, через стаціонарну телефонну лінію від будинку або з використанням GSM модему, вбудованого в піплметр. Кожної ночі збережені у пам’яті працюючого піплметра дані збираються через стаціонарні або мобільні телефонні лінії, або через спеціально виділені лінії, за допомогою програмного забезпечення.

Коли отримуються і обробляються дані:

 • Початок збору даних – 3:00 ночі
 • Початок обробки даних (автоматично) – 6:00 ранку
 • Перевірка, з’єднання з даними моніторингу – 9:30-10:00
 • Дані готові і надіслані клієнтам до 11:00
П'ятий крок: виробництво даних

Система виробництва даних контролює такі фундаментальні процеси, як консолідацію, валідизацію та аналіз даних по дивленню домогосподарств. Вихідні дані це база даних аудиторії – по кожному індивіду, щосекундно, що надається на наступний день, 365 днів на рік.

Система виробництва даних оперує базою даних зарекрутованих та інстальованих у панель сімей. Для кожного домогосподарства і для кожного індивіда у цьому домогосподарстві створений унікальний код, якому присвоюють усі демографічні характеристики.

Кожного вечора, система виробництва даних створює перелік домогосподарств, які потрібно продзвонити і оперує завантаженням даних з піплметрів

Коли усі домогосподарства були продзвонені і дані були завантажені, система виробництва даних перевіряє дані шляхом застосування міжнародно визнаних параметрів перевірки і правил. Тоді ця база перевірених даних зважується шляхом RIM weighting для розрахунку індивідуальних ваг, і зрештою створюється щосекундна база даних телевізійного споживання, репрезентативна до генеральної сукупності. Ця база даних телевізійної аудиторії поєднується з базою даних моніторингу і щодня поставляється клієнтам, або будь-якій іншій стороні за узгодженим графіком, в режимі on-line.

Оператор панелі ACNielsen використовує власне програмне забезпечення Pollux як систему виробництва даних.

Збір даних відбувається протягом 3-х днів. Попередні (Overnight) дані ТВ панелі замовники отримують наступного після трансляції дня. Фінальні дані поставляються після проходження валідизаційних процедур. Цей додатковий час відводиться на те, щоб отримати дані з більшої кількості домогосподарств та провести додаткову перевірку.

Дивлення визначається, як «неспівставлене», якщо не вдалось ідентифікувати канал, який переглядався. Це може відбуватися у декількох випадках і існують різні підходи до обробки таких даних:

По-перше, якщо глядач неперервно переглядав канал менше 15 секунд, система не може на 100% розпізнати канал тільки за звуком і далі відбувається процедура ідентифікації каналу за набором чітко встановлених правил. Якщо і після цього неможливо однозначно визначити канал, то таке дивлення називається заппінгом. До заппінгу система відносить весь час, коли людина неперервно перебуває на каналах менше 15 секунд і неможливо застосувати жодне з правил ідентифікації каналів.

По-друге, якщо контент транслюється без звуку або на дуже низькому рівні гучності, тоді таке дивлення ідентифікується, як «неспівставлене», і відноситься до попереднього каналу, який переглядався.

По-третє, можливий перегляд каналу, який не вимірюється та відсутній в референтній базі каналів. В такому випадку, такий перегляд знову буде ідентифікований, як «неспівставлений».

Коли учасник ТВ панелі не реєструє свій перегляд, тоді таке дивлення визначається, як «незареєстроване». Якщо період незареєстрованого перегляду триває більше 50% від, якнайменше, 30 хвилинного ТВ перегляду домогосподарством у день, оператор панелі контролює такі випадки і контактує з домогосподарством для з’ясування причин незареєстрованого перегляду і заохочує домогосподарства реєструвати свій перегляд. При цьому, деякий відсоток незареєстрованого перегляду буде віднесений одному з глядачів у певних випадках. Наприклад, якщо інтервал між включенням ТБ та реєстрацією глядача менше, ніж 5 хвилин, тоді такий незареєстрований перегляд відноситься до цього глядача.

Якість даних контролюється Оператором панелі та відділом контролю якості ІТК.

Відділ контролю якості ІТК Оператор панелі
Контроль Total TV
Застосування системи Алгоритмів контролю екстремального перегляду
Постійний контроль звітності Оператора панелі
Щоденний контроль якості отриманих даних
Контроль демографічних даних
Валідизаційні процедури
Контроль технічного обладнання
Відслідковування аномального перегляду
Звітування щодо всіх складових функціонування ТВ панелі

Типи проблемних даних та методи перевірки:

Поведінка учасників панелі
Ідентифікація каналів
Функціонування техніки
Типи проблемних даних
Нетиповий перегляд
Наявність не ідентифікованих проміжків перегляду
Неможливість отримати дані від дмг
Методи перевірки
Телефонні контакти
Багатоступеневий процес верифікації каналу
Візит техніка

Випадки, які контролюються Оператором панелі:

 • Наявність дивлення каналів, які неможливо приймати в домогосподарстві за технічними причинами
 • Перегляд однією людиною 2 або більше телевізорів одночасно
 • Телевізор ввімкнено, але немає зміни каналу протягом 12 або більше годин
 • Зміна в поведінці перегляду; нетиповий перегляд
Шостий крок: моніторинг

Дані панелі включають не лише дані індивідуального телевізійного дивлення, але й моніторинг. Хоча дані оператора панелі, що виробляються за допомогою спеціального програмного забезпечення, на основі інформації зібраної піплметрами, забезпечують  інформацією по кожному індивіду, щосекундно, вони не пов’язані з дивленням конкретних програм.

Дані ТВ панелі складаються з трьої компонентів:

 • Моніторинг програм та реклами
 • Демографічні дані
 • Інформація по телевізійному дивленню

Моніторинг телевізійних проявів в Україні проводить компанія «Комунікаційний альянс».

Комунікаційний альянс  здійснює мультимедійний моніторинг телевізійного простору, радіо, преси і зовнішньої реклами в Україні, використовуючи одну з найбільш розповсюджених у світі ліцензованих технологій TV-events, розроблену AGB Nielsen Media Research.

Дана технологія дає можливість максимально автоматизувати процес моніторингу та уникати можливих помилок, пов’язаних з людським фактором.

Сьомий крок: аналіз даних

Аналітичне програмне забезпечення покращує якість даних ТВ панелі. На останньому етапі аналітичне програмне забезпечення дозволяє клієнтам користуватись панельними даними та аналізувати їх. Величезна кількість деталізованих даних і їх цінність виключає потребу користуватися друкованими звітами, окрім випадків дуже простого аналізу. Якість даних є абсолютною необхідністю, але без хорошого аналітичного програмного забезпечення, ця якість не зможе бути застосована на практиці!

В Україні на ринку використовується програмне забезпечення Markdata.