Авторизація

Глосарій


замовити дані

 • Adh% (Adhesion Index – індекс прихильності)
  Профіль аудиторії події/ТВ каналу. Показник визначає структуру аудиторії шляхом пропорційного розподілу (за рейтингом та розміром аудиторії) соціо-демографічних груп. Це відсоток цільової аудиторії в аудиторії події/каналу. Наприклад, Adh% програми по аудиторії жінки віком 4+ дорівнює 75%. Це означає, що аудиторія цієї програми на 75% складається із жінок.
 • Aff% (Affinity Index) – індекс відповідності/схожості
  Це відповідність даної групи глядачів цільовій аудиторії події (рекламній кампанії, програми, проміжку часу/каналу). Це схожість події з аудиторією. Показник порівнює середню аудиторію події (рейтинг по цільовій аудиторії) з базовою середньою аудиторією події (рейтинг по базовій аудиторії). Наприклад, Aff% події А дорівнює 160% для цільової аудиторії чоловіки віком 45+ років в містах з населенням 50тис.+ в порівнянні з базовою аудиторією віком 4+, міста з населенням 50тис.+. Це означає, що рейтинг по цільовій аудиторії чоловіки віком 45+ років в містах з населенням 50тис.+ був на 60% вище, ніж по аудиторії віком 4+, міста з населенням 50тис.+.
 • Alfa coefficient% (коефіцієнт Альфа) – коефіцієнт рейтингу
  Показник визначає “важливість” програми для ТВ каналу. Співвідношення частки глядачів, яку набула програма (Rsh%), та її витратами на час трансляції (Bsh%).
 • Ats (Average time spent)
  Середній час перегляду глядачем із цільової групи. Глядач – той, хто контактував з подією хоча б 1 секунду.
 • Att% (Attractiveness Index) – індекс привабливості
  Привабливість події для певної цільової групи. Розраховується як співвідношення часток (shr%) цільової та базової аудиторій.
 • Atv (Average time viewing)
  Середній час перегляду індивіда в цільовій групі (незалежно від того, чи був він глядачем).
 • Avr# – показник Avr в абсолютних значеннях
  Середня кількість глядачів рекламного ролика. Показник надається у форматі сотень (‘00).
 • Avr% (Advertising Average Audience) – рейтинг рекламного ролика
  Середній відсоток глядачів рекламного ролика. Формула розрахунку Avr% дорівнює Rat%.
 • Beta coefficient% (коефіцієнт Бета) – коефіцієнт частки
  Показник визначає “успішність каналу” в інтервалі трансляції програми в порівнянні з іншими каналами в контексті аудиторії, яку набуває дана програма. Співвідношення коефіцієнту Альфа програми (Alfa coefficient%) та коефіцієнту Альфа цього проміжку часу для загального ТВ (Alfa coefficient% Total TV, показник дорівнює показнику Alfa coefficient%, але для всього ТВ).
 • Bsh% (Broadcast share) – частка трансляції
  Частка, яку займає програма за часом її трансляції, від загального часу трансляції на каналі (наприклад, 24 години).
 • Cases
  Кількість людей, що представляють цільову групу в вибірці ТВ Панелі. Змінна, розрахована за кілька днів, – унікальна кількість людей за період.
 • Cov# – показник Cov в абсолютних значеннях
  Кількість людей в цільовій групі, які контактували хоча б з однією подією з набору, хоча б 1 секунду. Показник надається у форматі сотень (‘00).
 • Cov% (Coverage) – охоплення набору подій
  Відсоток глядачів у цільовій групі, які контактували хоча б з однією подією з набору, хоча б 1 секунду. Для рекламних кампаній показник використовується у поєднанні з частотою контакту (наприклад, охоплення на частоті 3+ склало 84%. Це означає, що 84% цільової групи контактувало з рекламною кампанією мінімум три рази).
 • EqGrp% (еквівалентний Grp%)
  Рейтинг ролика, приведений до 30 секундного еквіваленту, із урахуванням коефіцієнтів (New Cost Factor) по довжині ролика (згідно офіційних прайсів каналів).
 • Fid% (Fidelity index) – індекс лояльності
  Індекс визначає, скільки відсотків програми в середньому переглядає кожен її глядач. Fid=100% означає, що всі глядачі, які контактували з подією, дивилися її від початку до кінця.
 • Final – фінальні дані
  Дані щодо ТВ перегляду учасників ТВ панелі, що надаються на третій день після трансляції подій.
 • Grp# – показаник Grp в абсолютних значеннях
  Сумарна кількість глядачів набору подій. Показник надається у форматі сотень (‘00).
 • Grp% (Gross Rating Point)
  Сума рейтингів набору подій. Розраховується у відсотках, але може бути більше 100%. Для розрахунку комерційних Grp%, пост аналізу цінової ефективності рекламних кампаній, планування бюджетів – Grp% приводять до 30 секундної стандартної довжини (WGrp%, EqGrp%). Один пункт рейтингу дорівнює одному відсотку аудиторії вибраної цільової групи.
 • Grx%
  Сума охоплень (Rch%). Це загальна кількість контактів для набору подій.
 • Ins
  Кількість подій. Подією може бути як передача, рекламний блок, ролик, так і часовий інтервал.
 • New Cost Factor
  Коефіцієнт для приведення рейтингу ролика до 30 секундного еквіваленту (згідно офіційних прайсів каналів).
 • NIns
  Кількість подій. Подією може бути як передача, рекламний блок, ролик, так і часовий інтервал.
 • OTS (Opportunity To See)
  Показник визначає, скільки разів, в середньому, кожна людина з цільової групи, яка контактувала хоча б з однією з кількох подій (потрапила в Cov), бачила їх. Наприклад, 52% цільової аудиторії контактували хоча б один раз з рекламною кампанією (показник Cov, частота 1+) і в середньому, кожен з них бачив 3 ролики з цієї кампанії (показник OTS).
 • Overnight – попередні дані
  Дані щодо ТВ перегляду учасників ТВ панелі, що надаються на наступний день після трансляції подій.
 • People Meter (Піплметр)
  Електронний пристрій, що реєструє перегляд ТВ каналів та глядацьку поведінку кожного індивіда в домогосподарстві та домогосподарства в цілому, включаючи гостей. Це безперервне щосекундне вимірювання, що здійснюється протягом всієї доби протягом всього року. Пристрій підключається до кожного телевізора в домогосподарстві (кількість Піплметрів=кількість телевізорів).
 • Rat# (Rating) – показник Rat в абсолютних значеннях
  Середня кількість глядачів, що дивилися подію/ТВ канал кожну секунду. Показник надається у форматі сотень (‘00). Наприклад, рейтинг (rat#) “Футбол. ЧЄ 2016. Німеччина-Україна” серед чоловіків (вік 4+ років) дорівнював 29 221,90. Це означає, що середня кількість чоловіків віком від 4 років, що дивилися кожну секунду трансляції матчу Німеччина – Україна (ЧЄ-2016) становить 2 млн.922 тис.190 глядачів.
 • Rat% (Rating) – рейтинг
  Показник визначає розмір глядацької аудиторії події/ТВ каналу кожну секунду як середній відсоток глядачів, що дивились кожну секунду події/ТВ каналу, від загальної кількості людей, що належать до цільової групи. Наприклад, рейтинг (rat%) “Футбол. ЧЄ 2016. Німеччина-Україна” серед чоловіків (вік 4+ років) дорівнював 16,9%. Це означає, що в середньому 16,9% чоловіків віком від 4 років дивилися кожну секунду трансляції матчу Німеччина – Україна (ЧЄ-2016).
 • Rch# – показник Rch в абсолютних значеннях
  Середня кількість людей, що були охоплені подією (контактували хоча б 1 секунду). Показник надається у форматі сотень (‘00).
 • Rch% (Reach Rate) – охоплення однієї події
  Відсоток людей в цільовій групі, які контактували з подією (програмою, проміжком часу на ТВ каналі тощо) хоча б 1 секунду. Якщо глядач контактував з однією й тою самою подією кілька разів, він враховується тільки один раз. Охоплення для кількох подій розраховується як середнє зважене на довжину значення.
 • Rsh% (Reception share)
  Вклад програми в рейтинг каналу. Відсоток глядачів, яких залучає програма протягом свого виходу в порівнянні із загальною кількістю глядачів за день. Наприклад, Rsh% події А склав 48% (час її трансляції становив 3,5 години). Це означає, що середньодобовий рейтинг каналу на 48% був отриманий завдяки цій програмі.
 • Sam
  Кількість людей із вибірки ТВ Панелі, що контактували з подією/ТВ каналом хоча б одну секунду. У підсумку по кількох подіях (програмах, днях) може бути сумарним або середнім значенням.
 • Sat% (Saturation index) – індекс заповнюваності рекламою
  Співвідношення між довжиною рекламних/спонсорських блоків/анонсів, що виходили в програмі, та загальною довжиною програми. Sat%_AP – заповнюваність анонсами. Sat%_BR – рекламними/спонсорськими блоками.
 • Shr% (Share) – частка аудиторії
  Відсоток глядачів, що дивилися подію/ТВ канал, від загальної їх кількості у заданий проміжок часу. Наприклад, частка (shr%) “Футбол. ЧС 2006. Італія-Україна. 1/4 фіналу” серед чоловіків (вік 4+ років) дорівнювала 73,98%. Це означає, що серед чоловіків, що дивилися телевізор у час трансляції матчу, 73,98% дивилися саме цей матч.
 • Target Cases
  Кількість людей, що представляють цільову групу в вибірці ТВ Панелі. Змінна, розрахована за кілька днів, – середня кількість людей за період.
 • Target#
  Кількість людей, що представляють цільову групу в генеральній сукупності ТВ Панелі.
 • Tvr# – показник Tvr в абсолютних значеннях
  Середня кількість глядачів, які дивилися телевізор в певний проміжок часу. Показник надається у форматі сотень (‘00).
 • Tvr% (Total TV rating)
  Загальний рейтинг телебачення. Середній відсоток людей із цільової групи, які дивилися телевізор в певний проміжок часу.
 • WGrp% (Weighted Grp%)
  Рейтинг ролика, приведений до 30 секундного еквіваленту. Розраховується пропорційно довжині ролика.
 • 30s CPP (Cost Per Point 30 sec)
  Вартість одного пункту рейтингу 30 секундного ролика (згідно офіційних прайсів каналів).
 • Автопромоушен
  Реклама каналом власних проектів (не анонси). Знаходиться всередині блоку Автопромоушен.
 • Аналогове домогосподарство
  Характеристика домогосподарства, яка визначає, що прийом ТВ каналів відбувається за допомогою ефірної антени чи аналогового кабелю.
 • Анонс
  Реклама телеканалом своєї телепрограми.
 • Блок телепродажу
  Будь-яка послідовність роликів, орієнтованих на продаж товарів у ефірі. Може знаходитись всередині програми телепродажу.
 • Вибіркова сукупність
  Це частина генеральної сукупності, яка відбирається за спеціальними правилами так, щоб її характеристики відображали властивості всієї генеральної сукупності. Таким чином, досліджується лише частина генеральної сукупності, але так, що є можливість отримати повне уявлення про всю сукупність у цілому. Вибірка дослідження ТВ аудиторії (ТВ панель) в Україні становить 2 840 домогосподарств. У ТВ панелі прийнято три вибірки: міста з чисельністю населення понад 50 тис. (вибірка 50 + тис.); населені пункти менше 50 тис. (вибірка 50 – тис.); вся Україна.
 • Генеральна сукупність
  Це сукупність, на яку дослідник розповсюджує висновки дослідження, вивчаючи тільки її частину (див. Вибіркова сукупність). Генеральна сукупність ТВ панелі в Україні: глядачі віком понад 4 роки; домогосподарства, що мають принаймні один телевізор, проживають на території України (села, міста 50 тис.-, міста 50тис.+).
 • Домогосподарство
  Одна або декілька осіб, які ведуть спільне господарство, мають принаймні один телевізор та проживають в одному помешканні, яких залучено до ТВ панелі та забезпечено Піплметром (People Meter). В домогосподарстві вивчаються всі особи віком від 4 років.
 • Ефірне домогосподарство
  Характеристика домогосподарства, яка визначає, що в домогосподарстві є тільки ефірна антена.
 • Кабельне домогосподарство
  Характеристика домогосподарства, яка визначає, що в домогосподарстві є кабельний тип прийому, але це не виключає наявності ефірної антени.
 • Моніторингові дані
  Запис рекламних й програмних подій, що транслюються на ТВ каналах. Дані надаються моніторинговою компанією Комунікаційний Альянс. В процесі обробки компанією AC Nielsen моніторингові дані об’єднуються з даними телеперегляду ТВ аудиторії (дозволяє оцінювати показники програм й реклами).
 • Прайм-тайм (Prime time)
  Проміжок часу, коли найбільша кількість глядачів дивиться ТВ. Наприклад, з 18:00 до 24:00 по буднях та вся доба по вихідних. Вартість реклами у прайм-тайм – найдорожча.
 • Регіональний рекламний блок
  Обмежується відкриваючою та закриваючою рамкою блоку (відмітка –“на правах реклами”, “реклама” тощо) з поміткою про регіональність.
 • Рекламний блок
  Обмежується відкриваючою та закриваючою рамкою блоку (відмітка –“на правах реклами”, “реклама” тощо).
 • Розміри основних цільових груп:
  Цільова аудиторія % від Вся Україна (вік 4+) в млн. осіб
  Вся Україна (вік 4+) 100 33,9
  населенні пункти 50 тис та менше (вік 4+) 56,26 19,1
  міста 50 тис та більше (вік 4+) 43,74 14,8
  міста 50 тис та більше (вік 18+) 37,12 12,6
  міста 50 тис та більше (вік 18-54) 23,38 7,9
  міста 50 тис та більше (вік 14-49) 22,22 7,5
 • Спонсорський блок
  Обмежується відміткою “партнер показу”, “спонсор показу”, “спонсор програми”, “спонсор проекту”.
 • Супутникове домогосподарство
  Характеристика домогосподарства, яка визначає, що в домогосподарстві є супутникова тарілка, але це не виключає наявності ефірної антени чи кабельного типу прийому.
 • ТВ панель
  Кількісне соціологічне дослідження, метою якого є визначення телевізійної аудиторії та кожного окремого ТВ каналу за допомогою електронного пристрою (Піплметр/Peoplemeter). В панельну вибірку домогосподарства відбираються для тривалої участі в дослідженні. Компанія-оператор, що вимірює ТВ аудиторію в Україні з 2014 року – Nielsen. З 1 січня 2018 року – це загальнонаціональне дослідження, що включає 2 840 ТВ домогосподарств за виключенням тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь
 • Установче дослідження
  Дослідження, метою якого є визначення соціо-демографічних характеристик домогосподарств та їх структури за ТВ обладнанням (кількість телевізорів, тип прийому тощо). Результати Установчого дослідження (разом із даними Державної Служби Статистики України) є джерелом для визначення контрольних параметрів, за якими будується репрезентативна вибірка дослідження (ТВ панель); а також – базою для набору домогосподарств для участі у ТВ панелі.
 • Цільові аудиторії (основні):
  Цільова аудиторія Опис
  4+, Вся Україна Глядачі віком від 4 років і старше, що проживають на всій території України (окрім АР Крим)
  4+, 50- Глядачі віком від 4 років і старше, що проживають у містах та населених пунктах менше 50 тис. мешканців (окрім міст/населених пунктів АР Крим)
  4+, 50+ Глядачі віком від 4 років і старше, що проживають у містах 50 тис. мешканців і більше (окрім міст АР Крим)
  18+, Вся Україна Глядачі віком від 18 років і старше, що проживають на всій території України (окрім АР Крим)
  18+, 50+ Глядачі віком від 18 років і старше, що проживають у містах 50 тис. мешканців і більше (окрім міст АР Крим)
  18-54, Вся Україна Глядачі віком від 18 до 54 років, що проживають на всій території України (окрім АР Крим)
  18-54, 50+ Глядачі віком від 18 до 54 років, що проживають у містах 50 тис. мешканців і більше (окрім міст АР Крим)
  14-49, Вся Україна Глядачі віком від 14 до 49 років, що проживають на всій території України (окрім АР Крим)
  14-49, 50+ Глядачі віком від 14 до 49 років, що проживають у містах 50 тис. мешканців і більше (окрім міст АР Крим)
 • Цифрове домогосподарство
  Домогосподарство, що має технічну можливість для прийому цифрових каналів.